Trimite unor prieteni
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
27.10
2014

Cererilor privind ajutorul specific din agricultura ecologica se pot depune pana pe 7 noiembrie

Categoria:
Comunicate
Tara:
Romania
Descarca varianta PDF
Tipareste
Fermierii care vor sa depuna cereri de solicitare a ajutorului specific compensatoriu acordat exploatatiilor vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica, sunt asteptati la centrele APIA pana in data de 07 noiembrie 2014, inclusiv.

Potrivit HG nr. 864/2014 ajutorul specific compensatoriu se acorda beneficiarilor prevazuti la alin. (1), care indeplinesc conditiile de eligibilitate in anul de cerere 2013 din Hotararea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare si care au depus cerere de ajutor in anul 2013 pentru exploatatiile cuprinse intre 0,30 ha – 5 ha, inclusiv si 5,1 ha – 20 ha, inclusiv.

Cine poate beneficia de ajutor?
APIA precizeaza ca beneficiarii schemei de minimis sunt intreprinderile care detin exploatatii vegetale inregistrate in sistemul de agricultura ecologica, care se afla sub contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumiti in continuare beneficiari, respectiv producatorii agricoli persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale ori intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente necesare
In vederea obtinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevazuti la art. 4 completeaza si depun cererea pentru ajutorul de minimis in agricultura la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza teritoriala unde se afla exploatatia, insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titularului, al/a administratorului sau al/a imputernicitului;
b) copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului/ certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;
c) copie de pe documentele care fac dovada folosintei terenului;
d) copii de pe fisele de inregistrare in agricultura ecologica a beneficiarului, din anul 2013, respectiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
e) copie de pe contractul incheiat intre beneficiar si un organism de inspectie si certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
f) o notificare emisa beneficiarului de catre organismul de inspectie si certificare, care sa ateste urmatoarele:
1. nu a intervenit nicio cauza de incetare ori de desfiintare a contractului incheiat intre beneficiar si organismul de inspectie si certificare;
2. beneficiarul se afla in continuare integrat in sistemul de control al organismului respectiv.
g) certificat de producator emis potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru producatorii agricoli persoane fizice.

Care este cuantumul alocat?
Cuantumul sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis care se acorda potrivit prezentei hotarari este urmatorul:
a) 1.180 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre 0,30 ha – 5 ha, inclusiv;
b) 845 lei/exploatatie pentru exploatatiile cuprinse intre 5,1 ha – 20 ha, inclusiv.
Conform art. 15 se considera ajutor necuvenit sumele incasate in temeiul prezentei hotarari prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele aferente ajutorului prevazut in prezenta hotarare sau incalcarea in orice mod a prevederilor prezentei hotarari.

In cazul in care beneficiarii nu se mentin in sistemul de agricultura ecologica in conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 759/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor restitui sumele incasate prin prezenta hotarare.
Sumele reprezentand ajutor necuvenit se recupereaza de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale in vigoare.

APIA precizeaza ca sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor incepand cu data de 2 decembrie 2014.
Alte stiri din aceeasi categorie
Impozitul agricol va fi incasat de primarii, aceasta decizie luandu-se pentru mai buna colectare a fondurilor, dar si pentru a facilita plata taxelor de catre fermieri. ...
Pentru a veni in sprijinul operatorilor din sistemul de agricultura ecologica a fost adoptata Hotararea Guvernului nr. 864/2014 potrivit careia se acorda o schema de ...
Declaratia a fost facuta de David Eugen Popescu, directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) la Indagra. „Introducem mai multe elemente ...
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana in data de 31 octombrie 2014, inclusiv, se pot depune cererile de solicitare a ajutorului ...
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) elibereaza adeverinte pentru beneficiarii pentru ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) in sectorul zootehnic, ...
Fermierii mai pot depune cererile pentru ajutorul de stat prin rambursarea diferentei de acciza pentru motorina, aferenta trimestrului III din 2014 pana pe 31 octombrie ...