AgroBroker
03.04
2014
Au aparut Normele metodologice pentru Legea vanzarii terenurilor
Categoria:
Legislatie
Tara:
Romania
Pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii (MADR) a fost publicat proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii–cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan.

Prin acest Ordin se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Titlului I din Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii–cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Potrivit proiectului, prezentele Norme metodologice se aplica exclusiv transferului dreptului de proprietate realizat numai prin contract de vanzare-cumparare, atat in cazul in care transferul are ca obiect intregul teren sau doar o cota parte din dreptul asupra acestuia. 
Normele metodolpgice stabilesc cu exactitate fiecare pas ce trebuie urmat in vederea instrainarii unui teren agricol situat in extravilan. Dupa o serie de cereri, declaratii si avize, inregistrate la primarie, vanzatorul va putea pune efectiv in vanzare terenul.

Principalele prevederi ale Normelor fac referire la drepturile preemtorilor. 

Abia "in cazul in care nici un preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzatorului, iar vanzarea terenului este libera in conditiile legii, primaria elibereaza vanzatorului o adeverinta care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, pentru suprafata si la pretul prevazut in oferta de vanzare", se arata in proiectul MADR.

Proiectul MADR se poate descarca de la aceasta adresa.